VI SKABER VIRKELIGHEDEN!

Danmarks 98 kommuner er med godt 3000 ingeniører en af Danmarks største ingeniørarbejdspladser. Men vi har også mange andre højtuddannede teknikere ansat. Ingeniører, teknikere og øvrige akademikere i kommunerne skaber blandt andet forudsætningerne for:

MANGFOLDIGHED AF OPGAVER!

Ingeniører, teknikere og øvrige akademikere i de danske kommuner er med til at udvikle betingelserne for et moderne og velfungerende samfund. Ingeniører og teknikere i kommunerne har både udviklings, drifts- og myndighedsopgaver.

DU KAN ARBEJDE MED:

• Fremadrettet klimaindsats
• Udvikling af miljøindsatsen
• Design og drift af bygninger, ledningsnet og vejanlæg
• Anlæg, drift og vedligeholdelse af grønne områder
• Miljøtilsyn på virksomheder
• Kommune- og lokalplanlægning

EN KOMMUNAL KARRIERE?

Kommunerne er i disse år under hastig forandring. Det giver mulighed for spændende karriereforløb og personlig udvikling. Du kommer tæt på borgerne og de politiske beslutningsprocesser i kommunen.

De danske kommuner lægger vægt på det hele liv. Vi tror på, at vores medarbejdere fungerer optimalt, når der er en god balance mellem arbejdsliv og familieliv. Du bliver en del af en organisation, der får Danmark til at virke.

Få en snak med unge medarbejdere fra kommunerne på standen “De 98 danske kommuner” og hør mere om dine muligheder i kommunen.

Læs mere om hvilke muligheder, der findes i de danske kommuner her: